Emner: NOLI102 Nordisk: Litteratur etter 1900Tilhører studieprogram (i 2021):


Studieprogram Periodisk evaluering - program (5-årlig)
BAHF-KJØNN Bachelorprogram i kjønnsstudier
BAHF-NOLIS Bachelorprogram i nordisk språk og litteratur
BAHF-NORAN Bachelorprogram i norsk som andrespråk
MAHF-LÆFR Lektorutdanning med master i fremmedspråk (engelsk, fransk, spansk eller tysk)
MAHF-LÆHR Lektorutdanning med master i historie eller religionsvitenskap
MAHF-LÆNO Lektorutdanning med master i nordisk
MASV-LÆSF Lektorutdanning med master i sosiologi
ÅRHF-NOR Årsstudium i nordisk

Aktivt fra 2004


Periodisk evaluering - emne (3-årlig):
Annet:

Emnebeskrivelse:


Litteraturliste: