Emner: OD1ORBI1 Oral biologi del 1 - Høst 2021
Undervisningsspråk

Norsk

Undervisningssemester

Vår

Mål og innhald

Oral biologi omfattar følgjande tematiske område:

Detaljkunnskap om tenner og tyggjeorgan er grunnleggjande for undervisninga i dei fleste kliniske fag, og gir studenten bakgrunn for å kunne tolke røntgenfunn, vurdere rotbehandling, gje fyllingar og protetiske erstatningar riktig utforming og kjenne att tenner med normal og atypisk anatomi, samt gje bakgrunn for å påvise avvik i kjeve og tannstilling.

Læringsutbyte

Etter fullført emne skal studenten vere i stand til å:

Kunnskapar

Ferdigheiter

Generell kompetanse

Krav til studierett

Integrert masterprogram i odontologi

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Undervisinga vert gjeven som førelesingar og praktisk kurs i tannanatomi (totalt rundt 45 timar), der studentane arbeider i grupper med tannbestemming. Studentane fører kursjournal som vert innlevert og retta.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Praktisk kurs er obligatorisk.

Vurderingsformer

1 times prøve i tannbestemming.

Oral biologi del 1 må vere godkjend før studenten kan ta kursdel 2.

Karakterskala

Bestått/ikkje bestått

Emneevaluering

Skriftleg evaluering ved bruk av elektronisk evalueringsverkty.

Kontaktinformasjon

Institutt for biomedisin
studie.biomed@uib.no

 

Emneansvarleg:
Päivi Kettunen, http://uib.no/personer/Paivi.Kettunen