Emner: OD2BIM Biomaterialer - Vår 2021
Studiepoeng

5.0

Undervisningsspråk

Norsk

Undervisningssemester

4. semester

Mål og innhald

Biomaterialer er emnet som omhandler materialene og fremstillingsmetodene som benyttes innen odontologisk virksomhet for å gjenopprette funksjon eller forebygge at skader oppstår. Læren om generelle kjemiske og fysiske forhold og begreper samt biologiske aspekter, blant annet vekselvirkningen mellom levende vev og kunstige materialer, er en del emnet. Videre undervises det om formelle aspekter omkring fremstilling, valg og bruk av odontologiske biomaterialer.

Læringsutbyte

Kunnskap

Studenten skal kunne redegjøre for

Ferdigheter

Studenten skal kunne

Generell kompetanse

Studenten skal kunne

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Undervisningen i biomaterialer harmoniseres med ferdighetskursene i kariologi og protetikk.

Opplegget omfatter forelesninger, ekskursjoner og øvelser med sikte på en problembasert tilnærming til spesielle emner.

Vurderingsformer

4 timers skriftlig eksamen

Karakterskala

A-F

Grunnet utbruddet av COVID-19 (koronavirus) vil eksamen for vårsemesteret 2021 bli arrangert som hjemmeeksamen med karakterskala bestått/ikke bestått, med hjemmel i studietilsynsforskriften § 2-7.

Emneevaluering

Skriftlig evaluering via Mi side.

Kontaktinformasjon

studie@iko.uib.no

Institutt

Institutt for klinisk odontologi