Emner: OD3KJE Kjeveortopedi - Høst 2021
Studiepoeng

11.0

Undervisningsspråk

Norsk

Undervisningssemester

7. semester

Mål og innhald

Kjeveortopedi omfatter læren om vekst av hode, ansikt og kjever, om funksjon og utvikling av tannsettet, om undersøkelse og diagnostisering av vekst-, okklusjons- og erupsjonsavvik. Det faglige innhold omfatter kunnskap om behandlingsbehov og tidspunkt, muligheter for forebyggelse, virkning av kjeveortopediske apparaturer, indikasjon og kontra-indikasjon for bruk av ulike typer av kjeveortopediske apparaturer.

Læringsutbyte

Kunnskaper

Kandidaten skal kunne redegjøre for

 

Ferdigheter

Kandidaten skal kunne

 

Generell kompetanse

Kandidaten skal kunne

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Undervisningen foregår i 7. og 8. semester og hver student har en økt i uken.

Undervisningen holdes som innføringskurs, seminar, forelesninger (en time i uken) og klinikk.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Godkjent innføringskurs, klinisk tjeneste og seminarer samt skriftlige, kliniske evalueringsprøver er en forutsetning for å gå opp til eksamen i faget.

Vurderingsformer

4 timers skriftlig eksamen

Karakterskala

A-F

Grunnet utbruddet av COVID-19 (koronavirus) vil eksamen for vårsemesteret 2021 bli arrangert som hjemmeeksamen med karakterskala bestått/ikke bestått, med hjemmel i studietilsynsforskriften § 2-7.

Emneevaluering

Skriftlig evaluering via Mi side.

Kontaktinformasjon

studie@iko.uib.no

Institutt

Institutt for klinisk odontologi