Emner: PPUDEL104 Integrert pedagogikk og realfagsdidaktikk 4


Rapporterer til studieprogram (i 2021):


Studieprogram Periodisk evaluering - program (5-årlig)
PRAPED-DEL Praktisk-pedagogisk utdanning - deltid


Tilhører studieprogram (i 2021):


Studieprogram Periodisk evaluering - program (5-årlig)
PRAPED-DEL Praktisk-pedagogisk utdanning - deltid

Aktivt fra 2018


Periodisk evaluering - emne (3-årlig):

Emnebeskrivelse:


Litteraturliste: