Emner: PSYK114 Utviklings-, kognitiv og biologisk psykologiTilhører studieprogram (i 2021):


Studieprogram Periodisk evaluering - program (5-årlig)
BAPS-AOP Bachelorprogram i arbeids- og organisasjonspsykologi Fagfellevurdering - program - Vår 2021
BAPS-PSYK Bachelorprogram i generell psykologi Fagfellevurdering - program - Vår 2021
BAPS-SPED Bachelorprogram i spesialpedagogikk
PRPSYK Profesjonsstudiet i psykologi
Se evalueringene samlet

Aktivt fra 2017


Periodisk evaluering - emne (3-årlig):

Emnebeskrivelse:


Litteraturliste: