Emner: RELV309 Forskningsmetoder, etikk og prosjektdesign


Rapporterer til studieprogram (i 2021):


Studieprogram Periodisk evaluering - program (5-årlig)
MAHF-RELV Masterprogram i religionsvitenskap


Tilhører studieprogram (i 2021):


Studieprogram Periodisk evaluering - program (5-årlig)
MAHF-LÆHR Lektorutdanning med master i historie eller religionsvitenskap
MAHF-RELV Masterprogram i religionsvitenskap
VID-RELMIN Masterprogram i religiøse minoriteter

Aktivt fra 2021


Periodisk evaluering - emne (3-årlig):

Emnebeskrivelse:


Litteraturliste: