Emner: SOS202-L Bacheloroppgave i sosiologi


Rapporterer til studieprogram (i 2021):


Studieprogram Periodisk evaluering - program (5-årlig)
BASV-SOS Bachelorprogram i sosiologi Fagfellevurdering - program - Høst 2021


Tilhører studieprogram (i 2021):


Studieprogram Periodisk evaluering - program (5-årlig)
MAHF-LÆFR Lektorutdanning med master i fremmedspråk (engelsk, fransk, spansk eller tysk)
MAHF-LÆHR Lektorutdanning med master i historie eller religionsvitenskap
MAHF-LÆNO Lektorutdanning med master i nordisk

Aktivt fra 2018


Periodisk evaluering - emne (3-årlig):

Emnebeskrivelse:


Litteraturliste: