Emner: TPBAPROSJ Prosjektoppgave - Vår 2021
Studiepoeng

10.0

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor

Undervisningsspråk

Norsk

Undervisningssemester

Høst

Mål og innhald

Prosjektoppgaven i bachelorprogrammet i tannpleie består av 4 deler:

Del 1: Medisinsk statistikk (integrert under samfunnsodontologi, se egen beskrivelse)

Del 2: Kurs i akademisk skriving m/bibliotekkurs (se egen beskrivelse)

Del 3: Rapport fra praksisstudiet (rapportskriving og presentasjon)

Del 4: Prosjektoppgaven

 

Prosjektoppgaven skrives med utgangspunkt i eget forskningsprosjekt, litteraturstudier eller i kasuistikk.

Læringsutbyte

Etter gjennomført emne kan studenten

 

Kunnskaper:

 

Ferdigheter:

 

Generell kompetanse:

forskningsmetoder som kan være aktuelle for tannpleiere

Krav til studierett

Bachelorprogram i tannpleie

Arbeids- og undervisningsformer

Det skrives veiledningskontrakt mellom student(er) og veileder. Prosjektoppgaven presenteres for medstudenter, lærere og eventuelt inviterte gjester muntlig i slutten av 6. semester. Oppgavens tittel føres inn i studentens vitnemål.

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Det skrives veiledningskontrakt mellom student(er) og veileder. Prosjektoppgaven presenteres for medstudenter, lærere og eventuelt inviterte gjester muntlig i slutten av 6. semester. Oppgavens tittel føres inn i studentens vitnemål.

Vurderingsformer

Prosjektoppgaven har reglementsmessig status som eksamen og vurderes til bestått/ikke bestått.

Karakterskala

Bestått/ikke bestått

Vurderingssemester

Vår

Emneevaluering

Emnet evalueres hvert tredje år

Kontaktinformasjon

studie@iko.uib.no

55 58 60 00

Institutt

Institutt for klinisk odontologi