Emner: TVP102 Det visuelle språket


Rapporterer til studieprogram (i 2021):


Studieprogram Periodisk evaluering - program (5-årlig)
BASV-TVP Bachelorprogram i TV-produksjon


Tilhører studieprogram (i 2021):


Studieprogram Periodisk evaluering - program (5-årlig)
BASV-TVP Bachelorprogram i TV-produksjon

Aktivt fra 2018


Periodisk evaluering - emne (3-årlig):

Emnebeskrivelse:


Litteraturliste: