Emner: ARK120 Middelhavet, Nord-Europa og Norden fra ca. 500 f.Kr. til 1500 e.Kr.


Rapporterer til studieprogram (i 2021):


Studieprogram Periodisk evaluering - program (5-årlig)
BAHF-ARK Bachelorprogram i arkeologi


Tilhører studieprogram (i 2021):


Studieprogram Periodisk evaluering - program (5-årlig)
BAHF-ARK Bachelorprogram i arkeologi

Aktivt fra 2016


Periodisk evaluering - emne (3-årlig):

Emnebeskrivelse:


Litteraturliste: