Emner: DIDAFRAN1 Franskdidaktikk 1


Rapporterer til studieprogram (i 2021):


Studieprogram Periodisk evaluering - program (5-årlig)
PRAPED Praktisk-pedagogisk utdanning


Tilhører studieprogram (i 2021):


Studieprogram Periodisk evaluering - program (5-årlig)
PRAPED Praktisk-pedagogisk utdanning

Aktivt fra 2005


Periodisk evaluering - emne (3-årlig):

Emnebeskrivelse:


Litteraturliste: