Emner: ECON230 Internasjonal makroøkonomiTilhører studieprogram (i 2021):


Studieprogram Periodisk evaluering - program (5-årlig)
BASV-POLØK Bachelorprogram i politisk økonomi
BASV-SØK Bachelorprogram i samfunnsøkonomi Fagfellevurdering - program - Høst 2021
PROF-SØK Profesjonsstudium i samfunnsøkonomi Fagfellevurdering - program - Høst 2021
Se evalueringene samlet

Aktivt fra 2004


Periodisk evaluering - emne (3-årlig):

Emnebeskrivelse:


Litteraturliste: