Emner: FIL124 Introduksjon til praktisk filosofi


Rapporterer til studieprogram (i 2021):


Studieprogram Periodisk evaluering - program (5-årlig)
BAHF-FILO Bachelorprogram i filosofi


Tilhører studieprogram (i 2021):


Studieprogram Periodisk evaluering - program (5-årlig)
BAHF-FILO Bachelorprogram i filosofi
BAHF-KJØNN Bachelorprogram i kjønnsstudier
ÅRHF-FILO Årsstudium i filosofi

Aktivt fra 2013


Periodisk evaluering - emne (3-årlig):
Annet:

Emnebeskrivelse:


Litteraturliste: