Emner: FIL343 Forskningsemne i teoretisk filosofi


Rapporterer til studieprogram (i 2021):


Studieprogram Periodisk evaluering - program (5-årlig)
MAHF-FILO Masterprogram i filosofi


Tilhører studieprogram (i 2021):


Studieprogram Periodisk evaluering - program (5-årlig)
MAHF-FILO Masterprogram i filosofi

Aktivt fra 2018


Periodisk evaluering - emne (3-årlig):

Emnebeskrivelse:


Litteraturliste: