Emner: GEO-SD309 Modell-baserte Interaktive Læremiljø


Rapporterer til studieprogram (i 2021):


Studieprogram Periodisk evaluering - program (5-årlig)
MASV-SYSDY Masterprogram i Systemdynamikk (Modellbasert samfunnsplanlegging) Fagfellevurdering - program - Høst 2021


Tilhører studieprogram (i 2021):


Studieprogram Periodisk evaluering - program (5-årlig)
MASV-SYSDY Masterprogram i Systemdynamikk (Modellbasert samfunnsplanlegging) Fagfellevurdering - program - Høst 2021

Aktivt fra 2018


Periodisk evaluering - emne (3-årlig):

Emnebeskrivelse: