Emner: HIS301 Historisk forskningslitteratur


Rapporterer til studieprogram (i 2021):


Studieprogram Periodisk evaluering - program (5-årlig)
MAHF-HIS Masterprogram i historie Høst 2021


Tilhører studieprogram (i 2021):


Studieprogram Periodisk evaluering - program (5-årlig)
MAHF-HIS Masterprogram i historie Høst 2021
MAHF-LÆHR Lektorutdanning med master i historie eller religionsvitenskap

Aktivt fra 2004


Periodisk evaluering - emne (3-årlig):

Emnebeskrivelse: