Emner: INFO125 Datahåndtering


Rapporterer til studieprogram (i 2021):


Studieprogram Periodisk evaluering - program (5-årlig)
BASV-INFO Bachelorprogram i informasjonsvitenskap


Tilhører studieprogram (i 2021):


Studieprogram Periodisk evaluering - program (5-årlig)
BASV-IKT Bachelorprogram i informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT)
BASV-INFO Bachelorprogram i informasjonsvitenskap
BASV-MIX Bachelorprogram i medie- og interaksjonsdesign

Aktivt fra 2013


Periodisk evaluering - emne (3-årlig):

Emnebeskrivelse:


Litteraturliste: