Emner: MAPSYK321 Leder-, team og organisasjonsutvikling


Rapporterer til studieprogram (i 2021):


Studieprogram Periodisk evaluering - program (5-årlig)
MAPS-AOP Masterprogram i arbeids- og organisasjonspsykologi


Tilhører studieprogram (i 2021):


Studieprogram Periodisk evaluering - program (5-årlig)
MAPS-AOP Masterprogram i arbeids- og organisasjonspsykologi
MAPS-PSYK Masterprogram i psykologi Fagfellevurdering - program - Høst 2021

Aktivt fra 2014


Periodisk evaluering - emne (3-årlig):

Emnebeskrivelse:


Litteraturliste: