Emner: MEPRO100 Examen facultatum - Medieproduksjon og akademisk skriving


Rapporterer til studieprogram (i 2021):


Studieprogram Periodisk evaluering - program (5-årlig)
BASV-JOU Bachelorprogram i journalistikk


Tilhører studieprogram (i 2021):


Studieprogram Periodisk evaluering - program (5-årlig)
BASV-JOU Bachelorprogram i journalistikk
BASV-TVP Bachelorprogram i TV-produksjon

Aktivt fra 2017


Periodisk evaluering - emne (3-årlig):

Emnebeskrivelse:


Litteraturliste: