Emner: MIX203 Design for medieproduksjon


Rapporterer til studieprogram (i 2021):


Studieprogram Periodisk evaluering - program (5-årlig)
BASV-MIX Bachelorprogram i medie- og interaksjonsdesign


Tilhører studieprogram (i 2021):


Studieprogram Periodisk evaluering - program (5-årlig)
BASV-MIX Bachelorprogram i medie- og interaksjonsdesign

Aktivt fra 2018


Periodisk evaluering - emne (3-årlig):

Emnebeskrivelse:


Litteraturliste: