Emner: PRPSYK314 Intern klinisk opplæring


Rapporterer til studieprogram (i 2021):


Studieprogram Periodisk evaluering - program (5-årlig)
PRPSYK Profesjonsstudiet i psykologi


Tilhører studieprogram (i 2021):


Studieprogram Periodisk evaluering - program (5-årlig)
PRPSYK Profesjonsstudiet i psykologi

Aktivt fra 2021


Periodisk evaluering - emne (3-årlig):

Emnebeskrivelse: