Emner: RELV302L Spesialiseringsemne med semesteroppgave (lektorutdanning)Tilhører studieprogram (i 2021):


Studieprogram Periodisk evaluering - program (5-årlig)
MAHF-LÆHR Lektorutdanning med master i historie eller religionsvitenskap

Aktivt fra 2020


Periodisk evaluering - emne (3-årlig):

Emnebeskrivelse:


Litteraturliste: