Studieprogram: BAHF-TYS Bachelorprogram i tyskInneholder emner (i 2022):


Emner Periodisk evaluering - emne (3-årlig)
LITTIF200 Litteraturteori
SEK100 Sammenlignende europeiske kulturstudier
TYS105 Grunnemne i tysk språk I
TYS106 Tyskspråklig kultur og historie
TYS107 Tysk språk og tekstkunnskap
TYS115 Grunnemne i tysk språk II
TYS116 Tyskspråklig litteratur
TYS251 Fordypning i tysk språk med semesteroppgave
TYS256 Fordypning i tyskspråklig litteratur med semesteroppgave

Aktivt fra 2009


Periodisk evaluering - program (5-årlig):
Annet:

Studieplan: