Studieprogram: MAHF-TYS Masterprogram i tyskInneholder emner (i 2022):


Emner Periodisk evaluering - emne (3-årlig)
TYS307 Tysk språk og litteraturvitenskap
TYS308 Litteratur, interpretasjon og oversettelse
TYS311 Moderne tysk språk og litteratur
TYS350 Tysk mastergradsoppgave

Aktivt fra 2004


Periodisk evaluering - program (5-årlig):

Studieplan: