Studieprogram: MAMN-BIO Masterprogram i biologiInneholder emner (i 2022):


Emner Periodisk evaluering - emne (3-årlig)
BIO201 Økologi
BIO203 Innføring i havbruk
BIO210 Evolusjonsbiologi
BIO214 Generell mikrobiologi
BIO216 Toksikologi Vår 2022
BIO217 Mikrobiell økologi
BIO219 Mikrobiell fysiologi og taksonomi
BIO275 Fiskehistopatologi
BIO280 Fiskebiologi I - Systematikk og anatomi
BIO291 Fiskebiologi II - Fysiologi
BIO300A Akademisk skriving
BIO300B Biostatistikk
BIO301 Aktuelle tema i biodiversitet, evolusjon og økologi
BIO309 Marin flora
BIO316 Utvalgte emner i miljøtoksikologi
BIO325 Havforskning
BIO339 Økosystem- og fiskerimodeller
BIO356 Bestandsovervåking og ansvarlig høsting
BIO370 Celle- og utviklingsbiologi
BIO382 Akvatisk matproduksjon
BIO399 Masteroppgave i biologi
LAS301 Kurs i forsøksdyrlære
LAS303 Kurs i forsøksdyrlære, spesialdel fisk

Aktivt fra 2004


Periodisk evaluering - program (5-årlig):

Studieplan: