Studieprogram: MAMN-FISK Profesjonsstudium i fiskehelse - akvamedisinInneholder emner (i 2022):


Emner Periodisk evaluering - emne (3-årlig)
BIF100 Innføring i fiskehelse og havbruk
BIF101 Organismebiologi for fiskehelse og havbruk
BIF200 Havbruksteknologi
BIF210 Molekylærbiologiske metoder
BIF310 Profesjonsutøvelse og praksis i fiskehelse
BIO100 Innføring i evolusjon og økologi
BIO103 Cellebiologi og genetikk
BIO205A Lovverk og forvaltning i fiskehelse og havbruk
BIO206 Ernæring hos fisk
BIO207 Næringsmiddelmikrobiologi med spesiell relevans til sjømat
BIO213 Marin økologi, miljø og ressurser
BIO270 Fiskesykdommer - Parasitter
BIO271 Fiskesykdommer - Virologi
BIO272 Fiskesykdommer - Bakterier, sopp og ikke-infeksiøse sykdommer
BIO273 Fiskesykdommer - fiskeimmunologi
BIO274 Fiskesykdommer - Farmakologi
BIO275 Fiskehistopatologi
BIO280 Fiskebiologi I - Systematikk og anatomi
BIO291 Fiskebiologi II - Fysiologi
BIO300A Akademisk skriving
BIO300B Biostatistikk
FISK399 Masteroppgave i fiskehelse
KJEM110 Kjemi og energi Vår 2022
LAS301 Kurs i forsøksdyrlære
LAS303 Kurs i forsøksdyrlære, spesialdel fisk
MOL100 Innføring i molekylærbiologi

Aktivt fra 2004


Periodisk evaluering - program (5-årlig):

Studieplan: