Studieprogram: MAMN-MOL Masterprogram i molekylærbiologiInneholder emner (i 2022):


Emner Periodisk evaluering - emne (3-årlig)
MOL300 Praktisk biokjemi og molekylærbiologi
MOL310 Strukturell Molekylærbiologi Vår 2022
MOL399 Masteroppgave i molekylærbiologi

Aktivt fra 2004


Periodisk evaluering - program (5-årlig):

Studieplan: