Studieprogram: MASV-INFO Masterprogram i informasjonsvitenskapInneholder emner (i 2022):


Emner Periodisk evaluering - emne (3-årlig)
INFO300 Prosjekt og forskingsdesign for informasjonsvitenskap
INFO390 Masteroppgave i informasjonsvitenskap

Aktivt fra 2004


Periodisk evaluering - program (5-årlig):

Studieplan: