Studieprogram: MASV-SAPO Masterprogram i sammenliknende politikkInneholder emner (i 2022):


Emner Periodisk evaluering - emne (3-årlig)
SAMPOL307 Forskningsdesign og kvalitative metoder
SAMPOL350 Masteroppgave

Aktivt fra 2004


Periodisk evaluering - program (5-årlig):

Studieplan: