Studieprogram: ÅRHF-FILO Årsstudium i filosofiInneholder emner (i 2022):


Emner Periodisk evaluering - emne (3-årlig)
FIL120 Filosofihistorien fra antikken til opplysningstiden
FIL124 Introduksjon til praktisk filosofi
FIL128 Innføring i etikk
LOG110 Introduksjon til formallogikk
LOG112 Introduksjon til filosofisk logikk

Aktivt fra 2008


Periodisk evaluering - program (5-årlig):

Studieplan: