Emner: AHKR201 Praksis i arbeidslivet


Rapporterer til studieprogram (i 2022):


Studieprogram Periodisk evaluering - program (5-årlig)
BAHF-KUVI Bachelorprogram i kulturvitenskap


Tilhører studieprogram (i 2022):Aktivt fra 2014


Periodisk evaluering - emne (3-årlig):

Emnebeskrivelse: