Emner: BMED370 Beregningsmetoder for legemiddeldesign - Høst 2022
Undervisningsspråk

Engelsk

Undervisningssemester

Vår

Maks 15 studenter

Mål og innhald

Beregningsmetoder brukes rutinemessig i utviklingen av nye legemidler. Kurset gir en innføring i aspekter ved molekylære interaksjoner som danner grunnlaget for mange av de teoretiske beregningsmetodene. Videre gjennomgås prinsippene for beregningsmetoder anvendt for struktur- og ligand-basert legemiddelutvikling. I tillegg introduseres viktige og fritt tilgjengelige databaser for små molekyler. Gjennom praktiske øvelser får studentene også praktisk erfaring med modelleringsmetoder som er benyttet i legemiddelindustrien.

Læringsutbyte

Etter fullført kurs kan studenten:

 

Kunnskaper

 

 

Ferdigheter

 

Generell kompetanse

Krav til forkunnskapar

Master i biomedisin. Andre masterstudentar eller utvekslingsstudentar som oppfyller forkunnskapskrava kan og få adgang til emnet.

Tilrådde forkunnskapar

Biokjemi, bioinformatikk, biologi, kjemi, molekylærbiologi, farmasi eller tilsvarende på bachelor nivå, fortrinnsvis med en fullført grad.

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Praktisk øvelse om utvalgte beregningsmetoder for struktur- og ligandbasert legemiddelutvikling

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Forelesninger og deltakelse på praktiske øvelser er obligatorisk. Gruppeprosjektet kan utføres hjemmefra.

Vurderingsformer

Muntlig eksamen - en poster presentasjon av utført virtuell screening

Karakterskala

Bestått / ikke bestått

Emneevaluering

Skriftleg evaluering ved bruk av elektronisk evalueringsverkty.

Kontaktinformasjon

Institutt for biomedisin
studie.biomed@uib.no

Emneansvarleg:
Ruth Brenk, https://www.uib.no/personer/Ruth.Brenk