Emner: ELMED219 Kunstig intelligens og beregningsorientert medisin


Rapporterer til studieprogram (i 2022):


Studieprogram Periodisk evaluering - program (5-årlig)
PRMEDISIN Medisinstudiet Fagfellevurdering - program - Høst 2022


Tilhører studieprogram (i 2022):Aktivt fra 2019


Periodisk evaluering - emne (3-årlig):

Emnebeskrivelse: