Emner: ELMED326 Ernæringsrelaterte genetiske sykdommer


Rapporterer til studieprogram (i 2022):


Studieprogram Periodisk evaluering - program (5-årlig)
MAMD-NUCLI Masterprogram i klinisk ernæring


Tilhører studieprogram (i 2022):Aktivt fra 2022


Periodisk evaluering - emne (3-årlig):

Emnebeskrivelse: