Emner: FIL344 Forskningsemne i praktisk filosofi


Rapporterer til studieprogram (i 2022):


Studieprogram Periodisk evaluering - program (5-årlig)
MAHF-FILO Masterprogram i filosofi


Tilhører studieprogram (i 2022):


Studieprogram Periodisk evaluering - program (5-årlig)
MAHF-FILO Masterprogram i filosofi

Aktivt fra 2019


Annet:

Emnebeskrivelse:


Litteraturliste: