Emner: GEO306 Metoder i samfunnsgeografi


Rapporterer til studieprogram (i 2022):


Studieprogram Periodisk evaluering - program (5-årlig)
MASV-GEOG Masterprogram i geografi


Tilhører studieprogram (i 2022):


Studieprogram Periodisk evaluering - program (5-årlig)
MASV-GEOG Masterprogram i geografi
MASV-MEHA Master's Programme in Geographies of Sustainable Development

Aktivt fra 2004


Periodisk evaluering - emne (3-årlig):

Emnebeskrivelse:


Litteraturliste: