Emner: MAPSYK302 Forskningsmetoder


Rapporterer til studieprogram (i 2022):


Studieprogram Periodisk evaluering - program (5-årlig)
MAPS-PSYK Masterprogram i psykologi


Tilhører studieprogram (i 2022):


Studieprogram Periodisk evaluering - program (5-årlig)
MAPS-AOP Masterprogram i arbeids- og organisasjonspsykologi
MAPS-PSYK Masterprogram i psykologi

Aktivt fra 2013


Periodisk evaluering - emne (3-årlig):

Emnebeskrivelse:


Litteraturliste: