Emner: MEDKVFORSK2 Kvalitative forskningsmetoder - fordjuping i analysemetoder og tradisjoner


Rapporterer til studieprogram (i 2022):


Studieprogram Periodisk evaluering - program (5-årlig)
PHDMD PhD - Det medisinske fakultet


Tilhører studieprogram (i 2022):Aktivt fra 2015


Periodisk evaluering - emne (3-årlig):

Emnebeskrivelse: