Emner: MEDSTA Medisinsk statistikk


Rapporterer til studieprogram (i 2022):


Studieprogram Periodisk evaluering - program (5-årlig)
PRMEDISIN Medisinstudiet


Tilhører studieprogram (i 2022):


Studieprogram Periodisk evaluering - program (5-årlig)
BAMD-NUHUM Bachelorprogram i human ernæring
MATF-FARM Integrert masterprogram i farmasi

Aktivt fra 2008


Periodisk evaluering - emne (3-årlig):

Emnebeskrivelse:


Litteraturliste: