Emner: MOL232 Innovasjon i industriell bioteknologi


Rapporterer til studieprogram (i 2022):


Studieprogram Periodisk evaluering - program (5-årlig)
BAMN-MOL Bachelorprogram i molekylærbiologi


Tilhører studieprogram (i 2022):Aktivt fra 2021


Periodisk evaluering - emne (3-årlig):

Emnebeskrivelse:


Litteraturliste: