Emner: NORAN106 Tekstlingvistikk og pragmatikk i andrespråksperspektiv


Rapporterer til studieprogram (i 2022):


Studieprogram Periodisk evaluering - program (5-årlig)
BAHF-NORAN Bachelorprogram i norsk som andrespråk


Tilhører studieprogram (i 2022):


Studieprogram Periodisk evaluering - program (5-årlig)
BAHF-NORAN Bachelorprogram i norsk som andrespråk
ÅRHF-NORAN Årsstudium i norsk som andrespråk

Aktivt fra 2019


Periodisk evaluering - emne (3-årlig):

Emnebeskrivelse:


Litteraturliste: