Emner: NUCLI352 Medisinsk ernæringsbehandling av barn og unge


Rapporterer til studieprogram (i 2022):


Studieprogram Periodisk evaluering - program (5-årlig)
MAMD-NUCLI Masterprogram i klinisk ernæring


Tilhører studieprogram (i 2022):


Studieprogram Periodisk evaluering - program (5-årlig)
MAMD-NUCLI Masterprogram i klinisk ernæring

Aktivt fra 2008


Periodisk evaluering - emne (3-årlig):

Emnebeskrivelse:


Litteraturliste: