Emner: OD3PRO-K4 Protetikk + godkjent klinikk fjerde stud.år - Vår 2022
Studiepoeng

7.0

Undervisningsspråk

Norsk

Undervisningssemester

7. semester

Mål og innhald

Protetikk er læren om kunstige indirekte erstatninger av tapte eller manglende orale vev, primært tenner. Kurset bygger videre på innføringen som er gitt i propedeutisk kurs og inneholder teoretisk og klinisk innføring i enklere former for protetisk pasientbehandling.

Læringsutbyte

Kunnskaper

Kandidaten skal kunne redegjøre for

 

Ferdigheter

Kandidaten skal kunne vurdere behovet for, planlegge, gjennomføre, vurdere prognosen for- og planlegge vedlikeholdsfase relatert til enklere behandling med

innlegg, kroner, små broer, avtakbare partialproteser (med støpt skjelett), trådklammerproteser og avtakbare helproteser.

 

Generell kompetanser

Kandidaten skal utvikle kompetanse som innebærer:

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Integrert teoretisk og praktisk klinisk undervisning som omfatter forelesninger, obligatoriske demonstrasjoner, obligatoriske seminarer/gruppemøter, teoretiske prøver, samt obligatorisk tjeneste i klinikk. Studentene behandler egne pasienter med definerte krav til kvantitet og kvalitet.

Vurderingsformer

4 timers skriftlig eksamen

Karakterskala

A-F

Emneevaluering

Skriftlig evaluering via Mi side.

Kontaktinformasjon

studie@iko.uib.no

Institutt

Institutt for klinisk odontologi