Emner: PHYS204 Klassisk mekanikk og spesiell relativitetsteori


Rapporterer til studieprogram (i 2022):


Studieprogram Periodisk evaluering - program (5-årlig)
MAMN-PHYS Masterprogram i fysikk


Tilhører studieprogram (i 2022):Aktivt fra 2020


Periodisk evaluering - emne (3-årlig):

Emnebeskrivelse:


Litteraturliste: