Emner: PSYK109 Motivasjonspsykologi


Rapporterer til studieprogram (i 2022):


Studieprogram Periodisk evaluering - program (5-årlig)
BAPS-PSYK Bachelorprogram i generell psykologi


Tilhører studieprogram (i 2022):Aktivt fra 2006


Periodisk evaluering - emne (3-årlig):

Emnebeskrivelse:


Litteraturliste: