Emner: SOS116 Klasse, stratifikasjon og sosial mobilitet


Rapporterer til studieprogram (i 2022):


Studieprogram Periodisk evaluering - program (5-årlig)
BASV-SOS Bachelorprogram i sosiologi Fagfellevurdering - program - Høst 2022


Tilhører studieprogram (i 2022):Aktivt fra 2013


Periodisk evaluering - emne (3-årlig):

Emnebeskrivelse:


Litteraturliste: