Emner: SOS340 Prosjektutvikling


Rapporterer til studieprogram (i 2022):


Studieprogram Periodisk evaluering - program (5-årlig)
MASV-SOS Masterprogram i sosiologi Fagfellevurdering - program - Høst 2022


Tilhører studieprogram (i 2022):


Studieprogram Periodisk evaluering - program (5-årlig)
MASV-SOS Masterprogram i sosiologi Fagfellevurdering - program - Høst 2022

Aktivt fra 2004


Periodisk evaluering - emne (3-årlig):
Annet:

Emnebeskrivelse:


Litteraturliste: