Emner: CDP925B Kvalitativ forskning B - teori, presentasjon og refleksjon


Rapporterer til studieprogram (i 2022):


Studieprogram Periodisk evaluering - program (5-årlig)
PHDPSYK PhD - Det psykologiske fakultet


Tilhører studieprogram (i 2022):Aktivt fra 2019


Periodisk evaluering - emne (3-årlig):

Emnebeskrivelse: