Emner: FARM270 Farmasøytisk mikrobiologi og immunologi


Rapporterer til studieprogram (i 2022):


Studieprogram Periodisk evaluering - program (5-årlig)
MATF-FARM Integrert masterprogram i farmasi


Tilhører studieprogram (i 2022):


Studieprogram Periodisk evaluering - program (5-årlig)
MATF-FARM Integrert masterprogram i farmasi

Aktivt fra 2004


Periodisk evaluering - emne (3-årlig):

Emnebeskrivelse:


Litteraturliste: